På DalMed förverkligar vi omfattande företagshälsovård enligt god företagshälsovårdspraxis som innefattar både förebyggande och främjande av hälsan samt sjukvård.

Förebyggande och främjande företagshälsovård innefattar bl.a.:

 • Uppgörande av verksamhetsplan för företagshälsovården
 • Arbetsplatsutredningar och arbetsplatsbesök
 • Hälsogranskningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa
 • Uppföljning av hur arbetstagarna klarar sig i arbetet
 • Handlingsplan för tidigt stöd och ingripande

Övriga hälso- och sjukvårdstjänster innefattar bl.a.:

 • Sjukvård på allmänläkarnivå
 • Sjukvård given av företagshälsovårdaren
 • Hälsoundersökningar vid nyanställning samt regelbundna hälsokontroller enligt ålder
 • Av företagsläkaren ordinerade laboratorie-, röntgen- och ultraljudsundersökningar
 • Av företagsläkaren ordinerad fysioterapi
 • Företagsfysioterapeutens arbete fokuserar på det förebyggande arbetet

Laboratorie- och röntgenundersökningar

 • Laboratorieprover ordinerade av DalMeds läkare tas på DalMeds mottagningar.
 • Röntgenundersökningar utförs på hälsocentralen i Kimito.

Övrigt

 • DalMed erbjuder tjänster på svenska och finska
 • DalMed använder sig av patientjournalprogrammet Acute TT2000+
 • IMS (Information Management System) kvalitetsledningsprogram

Prislista

 

FPA ersättningar

FPA betalar ersättning till arbetsgivare för nödvändiga och skäliga kostnader för anordnande av företagshälsovård enligt sjukförsäkringslagen. Företagshälsovården är avgiftsfri för de anställda. Ett avtal om företagshälsovård och en giltig verksamhetsplan är en förutsättning för att få ersättning. Även en arbetsplatsutredning eller grundläggande utredning på företaget är en förutsättning för att kostnaderna skall ersättas. 

Företagshälsovårdskostnaderna delas in i 2 ersättningsklasser:

- Till ersättningsklass I hör alla kostnader för förebyggande verksamhet samt verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan. Dessa kostnader uppstår bl.a. genom arbetsplatsutredningar, hälsogranskningar och rådgivning relaterad till arbetshälsa.

- Till ersättningsklass II hör sjukvården på allmänläkarnivå samt övriga kostnader för hälsovård.