Tyvärr har DalMed ingen allmänläkare för tillfället p.g.a. läkarbrist. Detta innebär att sjukvårdstjänster på läkarnivå inte kan erbjudas just nu. Våra kunder måste nu vända sig till sin hemkommuns hälsovård.

Den lagstadgade förebyggande företagshälsovården sköts oberoende. Lagstadgad förebyggande företagshälsovård innebär arbetsplatsutredningar, hälsoundersökningar och deltagande i verksamhet som uppehåller arbetsförmågan.

Sitautionen har ytterligare förvärrats.

För tillfället har vi ingen allmänläkare.

Rekryteringen är i full gång.

Vi meddelar Er så fort vi vet om förändringar.

 

Hej på Er!

Vår läkarsituation är densamma som tidigare. Olga fortsätter sin mottagning hos oss 2 dagar / vecka i januari.

Vi meddelar Er så fort vi vet om förändringar.

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År till er alla!

Ännu hinner du, som hör till riskgrupp eller annars önskar vaccin, vaccinera dig mot influensa. Ring och boka din tid!

Allmänläkare Olga Timonen börjar sin mottagning hos oss några dagar per vecka fr.o.m. vecka 44, tillsvidare.

Ring och boka din tid!

Vi påmminner att Du skall bekanta dig med Dina OmaKanta sidor www.kanta.fi och samtidigt ger Ditt samtycke till att Dina journaluppgifter får anslutas till e-arkivet.

Tyvärr minskar DalMeds läkarresurser ytterligare.

Företagsläkare Hannele Sainio jobbar några dagar i månaden till årets slut. Hon gör bara uppgifter som hör till den förebyggande företagshälsovården, så som trepartsssamtal, hälsogranskningar och utvärdering av arbetsförmåga och rehabiliteringsbehov.

Vi söker aktivt efter läkare.

Detta innebär att vi måste be Dig kontakta HVC vid sjukdomsfall.

pdf Ögonbottenfotografering, brev 2017

DalMed har nu anslutit sig till e-arkivet.

Vi rekommenderar att Du bekantar dig med Dina OmaKanta sidor www.kanta.fi och samtidigt ger Ditt samtycke till att Dina journaluppgifter får anslutas till e-arkivet.