DalMedin työterveysasemalla toteutetaan hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista kokonaisvaltaista työterveyshuoltoa, johon kuuluu niin terveyden edistäminen kuin sairaanhoitokin.

Ennaltaehkäisevä ja työkykyä edistävät työterveyshuoltopalvelut, joihin kuuluvat mm:

 • Työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatiminen
 • Työpaikkaselvitykset ja työpaikkakäynnit
 • Terveystarkastukset työssä, josta saattaa aiheutua erityistä sairastumisen vaaraa
 • Työntekijän työssä selviytymisen seurannan
 • Varhaisen tuen toimintamallin

Muut terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, joihin kuuluu mm:

 • Yleislääkäritasoisen sairaanhoidon.
 • Työterveyshoitajan antaman sairaanhoidon.
 • Työhöntulotarkastukset ja säännölliset ikäryhmätarkastukset.
 • Työterveyslääkärin määräämät laboratorio-, röntgen- ja ultraäänitutkimukset.
 • Työterveyslääkärin määräämän fysioterapian.
 • Työfysioterapeutin toiminta painottuu ennaltaehkäisevään työhön.

Laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia

 • DalMedin lääkärin määräämät laboratorionäytteet otetaan DalMedin vastaanotoilla.
 • Röntgentutkimukset suoritetaan terveyskeskuksessa Kemiössä.

Muuta

 • DalMed tarjoaa palveluja ruotsiksi ja suomeksi.
 • DalMed käyttää potilastietojärjestelmää Acute TT 2000+.
 • IMS (Information Management System) laadunhallintajärjestelmä.

Hinnasto

 

KELA korvauksia

KELA korvaa työnantajalle työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneita tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella. Työterveyshuolto on työntekijöille maksutonta. Työterveyshuoltosopimus ja voimassa oleva toimintasuunnitelma ovat edellytyksiä korvauksen saamiselle. Myös työpaikkaselvitys tai perusselvitys on korvaamisen edellytys.

Työterveyshuollon kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan:

- Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja työterveyteen liittyvästä neuvonnasta.

- Korvausluokkaan II kuuluvat työterveyshuollon lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset.